Töökäsud Ärirobotiga

Kuigi Excel on suurepärane tööriist, ei võimalda see kokku hoida väärtuslikku aega.

Ärirobot automatiseerib sinu ettevõtte igapäevased rutiinsed haldustegevused alates kliendi päringust, pakkumisest, töökäsust, töö teostamisest, aktidest kuni müügiarveteni välja ning seda kõike klikipõhiselt nii arvutis kui mobiilis.

Töökäskude haldus

Elektroonne akt

Äriroboti eelised Exceli lahenduse ees:


  • Kõik andmed sisestatakse ärirobotisse valideeritud viisil ja andmed on kvaliteetsed (nt. kuupäev on kuupäeva ja raha on raha vormingus) ja andmebaasi seostega (klient omab seost kliendibaasiga, pakutav teenus omab seost artiklite baasiga).
  • Andmete sisestamine toimub ühe korra ning andmeid tarbitakse erinevate protsesside jaoks automaatselt (ei ole vaja manuaalselt käsitleda teistes tarkvarades)
  • Saab luua ühe klikiga pakkumisi, tellimusi, arveid jm vajaminevaid dokumente. Exceli puhul tuleb selle saavutamiseks kasutada erinevaid majandus- ja/või äritarkvarasid + märkida Excelisse eraldi, kui need on tehtud.
  • Saab ühe klikiga luua töökäske töö teostajatele nutiseadmesse.
  • Saab ühe klikiga kätte teostatud tööaja, mida saab kasutada tööajatabelis ja palgaaarvestuses
  • Saab lisada pilte jm dokumente nutiseadmest, mis seostatakse otse projekti, tellimuste ja arvetega
  • Iga tegevus, iga klikk on väärtustloov, st. nt kui arve on koostatud, peab Excelit pidades selle kohta tegema märke Excelisse + koostama arve äritarkvaras sisestades samad andmed uuesti või kui töö on alustatud ja lõpetatud, tuleb see märkida Excelisse koos reaalselt teostatud tööajaga, Ärirobotis arvutatakse see automaatselt ning saadetakse soovitud äriprotsessi moodulitesse (andmed arvel, tööajaarvestuses jne.).