Kõige rohkem automatiseerimise erilahendusi

Meil on üle 10 aasta kogemust

arirobot

Mida on vaja Teie ettevõttel automatiseerida?

Tee oma valik alljärgnevalt:

 • Töökäsu loomine nii desktopil kui mobiiltelefonis
 • Töökäsust pakkumise või pakkumisest töökäsu loomise võimalus
 • Töökäsu detailne täitmine
 • Kliendiga digitaalse akti vm dokumendi loomine, allkirjastamine ja saatmine.
 • Töökäsust tekkiva tööaja ja erinvate tööaja tüüpide automaatne arvestamine.
 • Müügiarve automaatne koostamine ja saatmine määratud adressaatidele (vajadusel koos aktide jm. lisadokumentidega)
 • Ressurssikalender ja ressursside planeerimine
 • Vaata lähemalt
* jätke oma e-mail ja me võtame Teiega ühendust, et arutada läbi Teie vajadused antud protsessi digitaliseerimiseks
 • Hoolduslepingute haldus
 • Hooldusvälpade kirjeldamine ja planeerimine
 • Automaatselt töökäskude loomine vastavalt hooldusplaanile
 • Automaatne tulu/kulu arvestus
* jätke oma e-mail ja me võtame Teiega ühendust, et arutada läbi Teie vajadused antud protsessi digitaliseerimiseks
 • Seadmete/vara andmebaas
 • Varade haldus QR/triipkoodi järgi (näiteks vara tuvastamine mobiiltelefoniga kliendi juures)
 • Varade haldus staatuste järgi
 • Töökäskude loomine (nii hooldusplaani kui ka erakorraliste tööde puhul)
* jätke oma e-mail ja me võtame Teiega ühendust, et arutada läbi Teie vajadused antud protsessi digitaliseerimiseks
 • Müügiarvete ja -tellimuste automaatne sidumine
 • Ostuarvete automaatne sidumine
 • Viitenumbri tuvastamise toetus
 • Muude pangaliikumiste automatiseerimine
* jätke oma e-mail ja me võtame Teiega ühendust, et arutada läbi Teie vajadused antud protsessi digitaliseerimiseks
 • Ostuarvete kinnitusvoorude haldus
 • Ostuarvete kinnitamine või mitteaktsepteerimine mobiiltelefonis
 • E-ostuarvete konteerimise ja kulukohtade määramise robot (eeldab Omnivaga liidestust ja ostuarvete digiteerimist)
 • Ostuarvete mass-saatmine panka tasumiseks
 • Ostuarvete automaatne tasumiseks märkimine läbi pangaimpordiroboti
* jätke oma e-mail ja me võtame Teiega ühendust, et arutada läbi Teie vajadused antud protsessi digitaliseerimiseks
 • Erinevate dokumentide register
 • Dokumentide juhtimine staatustega
 • Dokumentide allkirjastamisele saatmine
 • Dokumentide kehtivuse meeldetuletused
* jätke oma e-mail ja me võtame Teiega ühendust, et arutada läbi Teie vajadused antud protsessi digitaliseerimiseks
 • Personaliga seotud varade ja õiguste haldus
 • Juhendamiste, koolituste, vestluste logi ja ülevaade
 • Lubade, tunnistuste, sertifikaatide jm. dokumentide digitaalne haldus ja kehtivuste lõppemise meeldetuletused
 • Tervisekontrolli ja -tõendite digitaalne haldus ja kehtivuste lõppemise meeldetuletused
 • Tööajaarvestuse digitaliseerimine
 • Mobiilne iseteenindus töötajatele
* jätke oma e-mail ja me võtame Teiega ühendust, et arutada läbi Teie vajadused antud protsessi digitaliseerimiseks
 • Kui te kasutate ükskõik mis protsessis excelit, siis saab selle protsessi automatiseerida ja digitaliseerida.
 • Kui te kasutate ükskõik mis protsessis paberdokumente ja/või -blankette, siis saab selle protsessi automatiseerida ja digitaliseerida.
* jätke oma e-mail ja me võtame Teiega ühendust, et arutada läbi Teie vajadused antud protsessi digitaliseerimiseks

Mis on Ärirobot?

Ärirobot automatiseerib sinu ettevõtte igapäevased rutiinsed haldustegevused alates kliendi päringust, pakkumisest, töökäsust, töö teostamisest, aktidest kuni müügiarveteni välja ning seda kõike klikipõhiselt nii arvutis kui mobiilis.

Ärirobot ehk RPA (Robotic Process Automation) on äri vajadusi arvestav ja seetõttu täielikult seadistatav ühte või mitut äriprotsessi haldav süsteem, mis võimaldab muuta kõik tööprotsessid üliefektiivseks. Äritarkvarad on alati piiratud võimalustega ja seetõttu on tavapraktika, et ettevõtted kasutavad oma äriprotsesside juhtimiseks ja haldamiseks mitut erinevat äritarkvara. Ettevõtted peavad arvestama tarkvarade võimalustega ja see piirab ettevõtete tegelike vajaduste elluviimist. Ärirobot kaotab ära tüütud exceli tabelid, paber-blanketid, word-failid ja kõik muud äritarkvarad. Hallates oma ettevõtte kõiki äriprotsesse ühes süsteemis tõstab märkimisväärselt efektiivsust. Kokkuvõttes hoiab ettevõte kokku kulusid ja saab keskenduda oma põhitegevusele, mis tõstab ettevõtte väärtust ja loob vundamendi kasvada kasumlikult.

Kas Sa näed ettevõtte äriprotsessides kitsaskohti ja on puudu efektiivsetest IT-lahendustest?
Tunned, et napib kaasamõtlejaid?
Bevira südameasjaks on kliendiga koostöös välja töötada tugeva kasvupotsentsiaaliga äriprotsess.
Bevira eristub selgelt selle poolest, et meie meeskond koosneb väga tugevatest äriprotsessi, IT ja finantskorralduse kompetentsiga inimestest. Bevira mõtleb alati kaasa.

vaata lähemalt

Bevirat kasutavad